Kontakt

občianske združenie
Dračia légia Trenčín

Opatovská 284/163
Trenčín, 911 01

IČO: 42 142 466
DRČ: 2022801506

E-mail: info@dracia-legia.sk

občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR, spis číslo VVS/1-900/90-32408 zo dňa 04.08.2008