Poďakovanie

Občianske združenie Dračia légia Trenčín aj touto cestou ďakuje mestu Trenčín za finančnú podporu našej činnosti v roku 2015.

05.01.2016 / Aktuality / Matúš Pleva