Poďakovanie

Občianske združenie Dračia légia Trenčín aj touto cestou ďakuje mestu Trenčín za finančnú podporu našej činnosti v roku 2016.

05.01.2017 / Aktuality / Matúš Pleva