Poďakovanie

Občianske združenie Dračia légia Trenčín aj touto cestou ďakuje mestu Trenčín za finančnú podporu našej činnosti v roku 2017.

05.01.2018 / Aktuality / Matúš Pleva