Poďakovanie mestu Trenčín

Občianske združenie Dračia légia Trenčín aj touto cestou ďakuje mestu Trenčín za finančnú podporu našej činnosti v roku 2019.

Ďakujeme

08.02.2020 / Aktuality / Michal Dušička