Menu Zavrieť

Poďakovanie!!!

Na chode, športovej príprave, či účasti na závodoch nášho občianskeho združenia Dračia Légia Trenčín sa vo veľkej miere podieľajú naši členovia. Na všetko však sami nestačia a o to viac si ceníme podporu a pomoc aj iných. V roku 2020 našu športovú činnosť finančne, materiálne, alebo aj mentorsky podporili mesto Trenčín, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Latner, s.r.o. Kanoistický klub TTS Trenčín a Slovenská Asociácia Dračích Lodí. Za podporu ďakujeme a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.