Menu Zavrieť

Poďakovanie tím ktorí nas podporujú

Tak ako každú sezónu aj tú v roku 2022 sme absolvovali aj vďaka našim podporovateľom. Finančne nás a naše projekty podporili mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj.

http://tsk.sk

Okrem finančnej podpory je pre nás dôležitá i podpora materiálna a metodická. Na zabezpečení športového areálu a vybavenia a ďalších potrebách spolupracujeme najmä s Kanoistickým klubom TTS Trenčín a spoločnosťou Latner, s.r.o. Metodické vedenie a pomoc pri organizácií športových podujatí a výprav na medzinárodné zápolenia zabezpečujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou dračích lodí.

V neposlednom rade patri naša vďaka aj všetkým členom klub, našim priaznivcom a dobrovoľníkom ktorí sa pravidelne v rámci svojich voľnočasových aktivít zapájajú do diania v klube a aj vďaka nim môžeme športovať, súťažiť a zabávať sa.

Ďakujeme !!!